Sissy Boutique

Kontakt

Nájdete Nás tu:

  • Adresa: Silvia Kandráčová , Exnárova 6620/4, 080 01 Prešov
  • Telefónne číslo: 0915 585 473
  • Email: info@sissy-boutique.sk

IČO: 47 068 205
DIČ: 1085446780
Číslo živnostenského registra: 750-41066
Nie som platcom DPH.

Bankové spojenie:
Číslo účtu – 1139718011/1111 UniCredit Bank
Iban – SK59 1111 0000 0011 39718011
Swift/Bic – UNCRSKBX

Napíšte Nám