Sissy Boutique

Reklamačný poriadok

Ako postupovať pri reklamácii

 

Uplatnenie reklamácie

 

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, napíšte nám na e-mailovu adresu info@sissy-boutique.sk a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili vrátane faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 1. alebo 2. triedou. Neposielajte tovar na dobierku.

Reklamácie posielajte poštou na adresu :

Silvia Kandráčová
Exnárova 4
08001 Prešov

– Do zásielky nám prosím uveďte príčinu reklamácie
– Priložte kópiu faktúry
– Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá označte
– Poprosíme udávať aj Vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať Vám o nej informácie
– Zákazník je vždy informovaný max. do 5 pracovných dní , od dodania reklamácie / emailom, telefonicky /
– Na vybavenie reklamácie máme podľa zákona 30 dní. Samozrejme, Vašu žiadosť sa snažíme vybaviť čo najskôr

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Ak vadu výrobku nie je možné odstrániť kupujúcu má právo na výmenu za ten istý tovar. Pre prípad ak by nebolo možné splniť ani jednu z uvedených možností nám uveďte aj Vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na www.sissy-boutique.skOprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru, výmena tovaru

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu do 24 hodín formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
  • kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s nasledovným znením: “Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č.(číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)”. Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.V prípade, že si praje vrátiť peniaze späť formou poštovej poukážky, uvedie túto skutočnosť do listu.
  • tovar odporúčame odoslať vo forme doporučenej alebo poistenej zásielky pričom kupujúci hradí prepravné náklady.

  Adresa pre doručenie :

  Silvia Kandráčová
  Exnárova 4
  08001 Prešov

  • vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
 5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
 6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

 

Výmena tovaru:

 

Ak Vám tovar nesedí a chceli by ste ho vymeniť za inú veľkosť, poprípade iný tovar, môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom obale a nepoužitý zaslať späť na výmenu.

POSTUP:

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

2.) Priložte list, kde uvediete:

– vaše meno, adresu a telefónne číslo,

– názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.

– spôsob doručenia vymeneného tovaru k Vám /V rámci Slovenska je výmena tovaru zdarma pri zaslaní poštou. Ak je potrebné za vymenený tovar doplatiť – pri zaplatení cenového rozdielu prevodom na účet je výmena zadarmo, pri zaslaní na dobierku sa poštovné odvíja od váhy tovaru,

– váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

5.) Adresa pre doručenie :

Silvia Kandráčová
Exnárova 4
08001 Prešov

POZOR: Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu.

Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.